Home

 

Kazerne bezoeken??

 

45 Pantserinfanterie Bataljon "Regiment Infanterie Oranje Gelderland"
Johan van den Kornputkazerne in Steenwijk

 
Voor veel oud gediende zal het adres Meppelerweg in Steenwijk bekend voor komen. Dat was het adres van de Johan van den Kornputkazerne.
 

 
In 1999 werd de kazerne formeel door Defensie verkocht aan de gemeente Steenwijkerland voor het bedrag van ƒ 1,00 (één gulden). Daarna heeft het tot 2004 o.a. dienst gedaan als Asiel Zoekers Centrum en Dagopvang cq Buitenschoolse Opvang. Op 14 mei 2004 kwam aan dit alles een einde en werd de kazerne overgedragen, omdat de gemeente hier een nieuwe woonwijk wilde situeren. Sinds die tijd is er veel gebeurd. Het terrein moest gesaneerd worden en de 'oude' vuilstortplaats moest verwijderd worden, voordat er een complete woonwijk gebouwd kon worden. Vroeger waren alleen gebouw A, B, C of E, de manschappenkantine of de dokterspost. Iedereen op de kazerne wist deze gebouwen te vinden zonder dat er een straat aanduiding was. Inmiddels is dat wel nodig. De gebouwen A, B en C zijn blijven staan. Gebouw A, het Poortgebouw, is omgebouwd voor RIBW (Regionale Instelling voor Begeleid Wonen, Werk en Welzijn; wonen voor o.a. autistische jongeren en dagopvang psychiatrische patiënten) Gebouw B en C zijn verbouwd naar huur appartementen. In gebouw E, vroeger de centrale keuken en manschappen eetzaal, zit nu (maart 2012) de "De Ambelt" School voor moeilijk opvoedbare kinderen. Mogelijk wordt gebouw E afgebroken als de school een andere locatie krijgt. Hopelijk krijgt gebouw E een andere bestemming. De bunker bij de zij-ingang van de keuken is ook blijven bestaan. Een kpl1 b.d., die in gebouw B woont, heeft zich hierover ontfermd en heeft hier contact over met de gemeente Steenwijkerland.
Inmiddels zijn er diverse militaire straatnamen terug te vinden zoals:
  • Oranje Gelderlandlaan
  • Sergeant
  • Parade
  • Kampement
  • Kolonel
  • etc.
 


Bron: Google Earth

 

En natuurlijk huizen, maar als je nog eens een keer de oude kazerne wilt bezoeken? Lees dan onderstaand bericht of dit krantenbericht:

"Kelderbarretje als oorlogsmuseum

Als geen ander kent Steenwijker Sierd Tilma de geschiedenis van de Johan van den Kornputkazerne. In de jaren tachtig was hij er sergeant-majoor bij het 45e Pantserinfanteriebataljon. Toen hij overgeplaatst werd, bleef hij contact houden met de kazerne. Nu, als majoor buiten dienst, is hij er conservator van een kleine permanente tentoonstelling, met als meeste bijzondere stuk de muurschilderingen van de Duitse bezetter in het ‘kelderbarretje’.

Wat de meeste militairen - eerst de dienstplichtigen, later de BBT’ers en weer later de beroeps - niet wisten, wist Sierd Tilma wel: dat er muurschilderingen van de Duitse bezetter waren in een keldertje van de kazerne. Daar kwamen destijds maar weinig mensen. In de kleine ruimte beneden de korporaalskantine stonden slechts schoonmaakspullen.
Wie geïnteresseerd is in de rondleiding, kan gerust met Tilma bellen: 06-44834646."

Maar je kan hem ook een e-mail zenden via onderstaand adres:

 

 


Foto: Freddy Schinkel

 

Top