KELDERBARRETJE

 

Home

 

Tachtig jaar Johan van den Kornputkazerne te Steenwijk

 

Onderstaand de informatie en uitnodiging om aanwezig te zijn bij het tachtigjarig bestaan van de (voormalige) Johan van den Kornputkazerne te Steenwijk. De kazerne staat aan de Parade, 8833 DR te Steenwijk.

Op woensdagmiddag 18 juli 2018 van 13.30 uur tot 16.30 uur is het -Open Kazerne-.

Op deze middag kan bezocht worden:

  • De permanente tentoonstelling Johan v.d. Kornputkazerne in "het Kelderbarretje" met de wandschilderingen van de Kriegsmarine uit 1942. Met de tijdelijke expositie militaire bodemvoorwerpen aangetroffen bij archeologisch onderzoek in het Kornputkwartier;
  • Er zullen enkele oude legervoertuigen aanwezig zijn d.z.v. Rob Baaiman van "Combat Havelte";
  • De Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen (RIBW) zal zorgdragen voor koffie, thee en ranja boven de poort in "de Inloop";

Viering 80 jaar Johan van den Kornputkazerne 2018

 
Op 14 juli 1938 legde burgemeester Goeman Borgesius de eerste steen van de Johan van den Kornputkazerne.

Na bijna een jaar te hebben leeggestaan werd de Johan van den Kornputkazerne op 22 januari 1940 voor het eerst in gebruik genomen door een detachement van 9 Depotbataljon van ongeveer vijfhonderd militairen. Op 7 mei 1940 vertrok dit detachement van de kazerne naar verschillende plaatsen waar het strategische objecten moest bewaken.

Deze en de verdere geschiedenis van de kazerne staat beschreven in het boek “Steenwijk als militaire stad”, schrijver drs. T.A. Krijger, Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht.

Op 14 juli 2018 is het tachtig jaar geleden dat de eerste steen voor de bouw van de Johan van den Kornputkazerne werd gelegd. Mogelijk is het passend hier aandacht aan te besteden met een sobere viering.

Op de Johan van den Kornputkazerne ben ik als militair werkzaam geweest van september 1982 tot september 1992, na mijn overplaatsing heb ik contact gehouden met de kazerne. In 1998 heb ik als Projectfunctionaris het -Afscheid- van de kazerne mogen regisseren, met een feestavond, Defilé en een Open Huis, waarna de kazerne een Asielzoekerscentrum is geworden. Bij het verdwijnen van het Asielzoekerscentrum heb ik op 14 mei 2004 samen met enkele commissieleden een laatste reünie mogen organiseren, voor al het personeel wat werkzaam is geweest op de Kornputkazerne.

Het was in de zomer van 2009 dat ik de heer Ton Hoogendoorn van woningbouwvereniging “Omnia Wonen”, de ruimte in de kelder van het Poortgebouw van de Johan van den Kornputkazerne met de wandschilderingen uit 1942 liet zien. Dit nadat de toenmalig burgemeester van Steenwijkerland, de heer Hayo Apotheker, de bouwactiviteiten in het Kornputkwartier en van de kazerne feestelijk had gestart.
Aan Ton Hoogendoorn heb ik op deze dag gevraagd of deze ruimte, met de wandschilderingen van de Duitse Kriegsmarine, voor ‘het nageslacht’ bewaard zou kunnen blijven. Begrijpelijk kon hij toen nog geen gericht antwoord geven, gelukkig is bij de verbouwing van het Poortgebouw op de Johan van den Kornputkazerne, de kelderruimte met de wandschilderingen meegenomen in de verbouwing door Omnia-Wonen.

Duidelijk mag zijn dat ‘het nageslacht’ Omnia-Wonen dankbaar is dat hierdoor "het Kelderbarretje" is verbouwd tot een toegankelijke ruimte. Bij de opening van het Regionale Instelling Begeleid Wonen Werken en Welzijn (RIBW) in mei 2011, waren aanwezig voormalig directeur Omnia Wonen, de heer Gerard van de Ven en de heer Ton Hoogendoorn. Bij deze feestelijkheden heb ik hun namens ‘het nageslacht’ bedankt, dat deze ruimte bewaard is gebleven.
Tijdens deze gelegenheid is mij door Ton Hoogendoorn gevraagd of ik een Permanente Tentoonstelling over de geschiedenis van de Johan van den Kornputkazerne wilde inrichten.
Aan dit verzoek heb ik graag voldaan en met enthousiasme in het najaar van 2011, met materiële ondersteuning van Jeroen Eisen van Omnia Wonen en Johan Wissink van Vastbouw, de ruimte ingericht. Omnia Wonen heeft hierdoor Steenwijks militair erfgoed duurzaam in stand gehouden.

Op 15 december 2011 is (tot mijn verrassing), de ruimte “het Kelderbarretje” geopend door de toenmalig Burgemeester Steenwijkerland, mevrouw Marja van der Tas en de toenmalig directeur Omnia Wonen, de heer v.d. Ven, tijdens de oplevering van de duizendste nieuwbouwwoning Omnia Wonen.
Daarna zijn er vele bezoeken aan het Kelderbarretje geweest, zowel individueel, als in groepsverband. In het bijzonder tijdens de RIBW-markten, zoals Voorjaarsmarkt, Kerstmarkt e.d. zijn vele Oud Kornputkazerne militairen, Oud burgermedewerkers van de kazerne, Steenwijkers en andere belangstellenden op bezoek geweest bij deze markten, in combinatie met bezoek Kelderbarretje. Vele enthousiaste reacties van bezoekers en emotionele momenten bij mensen die de kazerne op een bijzondere manier hebben meegemaakt. Het RIBW ondersteunt als een goed gastheer.

Het lijkt mij passend dat dit jaar het tachtigjarig bestaan van de Johan van den Kornputkazerne wordt gevierd met een -Open Kazerne-.
 

 
Voor informatie, vragen en opmerkingen alleen via email:

 

Met vriendelijke groet en graag tot woensdagmiddag 18 juli a.s.,
Sierd B. Tilma Beheerder/Conservator "kelderbarretje"

http://kelderbarretje.45painfbat.nl

KELDERBARRETJE : Op het (voormalige) kazerneterrein 'Johan van den Kornput kazerne' in Steenwijk van 45 Pantserinfanterie Bataljon "Regiment Infanterie Oranje Gelderland"

 

 

Top